SosakuHanga.net  創作版画      
presented by Saru Gallery         


Periods
  1900-1910
  1910-1920
  1920-1930
  1930-1940
  1940-1950
  1950-1960
  1960-1970
  1970-present

More
  Home
  Essays
  References
  Contact us
  Conditions of Sale
  Gallery of Sold Prints

1960-1970

Essay will be added soon

Prints made in this decade:


1
ďkubo, Yutaka

2
Tagawa, Ken

3
Matsubara, Naoko

4
Yamaguchi, Gen

5
Nakayama, Tadashi

  Artists active in this decade,
who can be found on this website:

Akiyama, Iwao
Azechi, Umetar˘
Hagiwara, Hideo
Hashimoto, Okiie
Hiratsuka, Un'ichi
Id˘, Masao
Inagaki, Tomoo
Kadowaki, Shun'ichi
Karhu, Clifton
Kasamatsu, Shir˘
Katsuhira, Tokushi
Kawakami, Sumio
Kawanishi, Hide
Kitaoka, Fumio
Konishi, Seiichir˘
Maeda, Masao
Maeda, Morikazu
Maeda, T˘shir˘
Maki, Haku
Matsubara, Naoko
Mori, Yoshitoshi
Munakata, Shik˘
Nagase, Yoshi(r)o
Nakagawa, Isaku
Nakayama, Tadashi
Ono, Tadashige
Sait˘, Kiyoshi
Sasajima, Kihei
Sekino, Jun'ichir˘
Shima, Tamami
Tokuriki, Tomikichir˘
Yamaguchi, Gen
Yamaguchi, Susumu
Kat˘, Yasu
Funasaka, Yoshisuke
Miyamoto, Kiy˘shir˘
Saito, Kaoru
Sone, Kiyoharu
Kuriyama, Shigeru
Ito, Takayoshi
Kawanishi Yűzabur˘
Takahashi, Shin'ichi
 
Prints by artist
Akiyama, Iwao  
Asada, Benji  
Asahi, Masahide  
Asano, Yuichi  
Azechi, Umetar˘  
Binnie, Paul  
Dantsuka, Gyor˘   
Ebata, Yoshiichi  
Enami, Shir˘  
Fujimori, Shizuo  
Fukami, Gashu  
Funasaka, Yoshisuke  
Hashimoto, Okiie  
Hayashi, Waichi  
Hirakawa, Seiz˘  
Hiratsuka, Un'ichi  
Homma, Rie  
Homma, Yoichir˘  
Id˘, Masao  
Inagaki, Tomoo  
Inatsugi, Junz˘  
Ishii, Ry˘suke  
It˘, Kennosuke  
Ito, Takayoshi  
Izumida Koji  
Johnson, Lois  
Kadowaki, Shun'ichi  
Karhu, Clifton  
Kasamatsu, Shir˘  
Katase, Kazuhiro  
Kat˘, Yasu  
Katsuhira, Tokushi  
Kawada, Kan  
Kawakami, Sumio  
Kawanishi, Hide  
Kawashima, Tatsuo  
Kitaoka, Fumio  
Kobayashi, Haruki 小林春規  
Kodama, Takamura  
Koga, Misao  
Koga, Nobuyoshi  
Koizumi, Kishio  
Konishi, Seiichir˘  
Kristensen, Tom  
Kume, K˘ichi  
Kuriyama, Shigeru  
Lyon, Mike  
Maeda, Masao  
Maeda, Morikazu  
Maeda, T˘shir˘  
Maekawa, Senpan  
Maki, Haku  
Matsubara, Naoko  
Minami, Kunz˘   
Miyao, Shigeo  
Mori, D˘shun  
Morita, Tsunetomo  
Munakata, Shik˘  
Murayama, Kank˘  
Nakagawa, Isaku  
Nakanishi, Toshika  
Nakanishi, Yoshio  
Nakata, Kazuo  
Nakayama, Tadashi  
Nara, Enami  
Nunomura, Shin'ichi  
Ohtsu, Kazuyuki  
Okamoto, Ryusei  
ďkubo, Yutaka  
Onchi, K˘shir˘  
Ono, Tadashige  
Platt, John  
Rigden Read, Arthur  
Sait˘, Kimiko  
Sait˘, Kiyoshi  
Sakamoto, Isamu  
Sasajima, Kihei  
Sat˘, Ch˘zan 佐藤 朝山  
Sekino, Jun'ichir˘  
Shima, Tamami  
Shimizu, K˘ichi  
Shimizu, Masahiro  
Shimozawa, Kihachir˘  
Sone, Kiyoharu  
Suwa, Kanenori  
Suzuki, Atsuko  
Tagawa, Ken  
Takada, Kazuo  
Takagi, Shir˘  
Takahashi, Shin'ichi  
Takeda, Shintar˘  
Tanaka, Kuniz˘   
Taninaka, Yasunori  
Tokuriki, Tomikichir˘  
Tsukamoto, Tetsu  
Tsuruta, Gor˘  
Ueda, Gagyű (上田, 臥牛)  
Ueda, Yoshifumi  
Ueno, Makoto  
Unidentified  
Various  
Watanabe, Yoichi   
Yamada, Akiyo  
Yamaguchi, Gen  
Yamaguchi, Susumu  
Yamataka, Noboru  
Yorozu, Tetsugor˘  
Yoshida, T˘shi  

v3