SosakuHanga.net  創作版画      
presented by Saru Gallery         


Periods
  1900-1910
  1910-1920
  1920-1930
  1930-1940
  1940-1950
  1950-1960
  1960-1970
  1970-present

More
  Home
  Essays
  References
  Contact us
  Conditions of Sale
  Gallery of Sold Prints

1970-present

Essay will be added soon

Prints made in this period:


1
Binnie, Paul

2
Binnie, Paul

3
Binnie, Paul

4
Binnie, Paul

5
Binnie, Paul

6
Binnie, Paul

7
Binnie, Paul

8
Binnie, Paul

9
Binnie, Paul

10
Binnie, Paul

11
Binnie, Paul

12
Binnie, Paul

13
Binnie, Paul

14
Binnie, Paul

15
Binnie, Paul

16
Binnie, Paul

17
Binnie, Paul

18
Binnie, Paul

19
Binnie, Paul

20
Binnie, Paul

21
Binnie, Paul

22
Binnie, Paul

23
Binnie, Paul

24
Binnie, Paul

25
Kristensen, Tom

26
Kristensen, Tom

27
Kristensen, Tom

28
Kristensen, Tom

29
Kristensen, Tom

30
Kristensen, Tom

31
Kristensen, Tom

32
Binnie, Paul

33
Binnie, Paul

34
Lyon, Mike

35
Lyon, Mike

36
Lyon, Mike

37
Lyon, Mike

38
Lyon, Mike

39
Lyon, Mike

40
Lyon, Mike

41
Lyon, Mike

42
Lyon, Mike

43
Lyon, Mike

44
Lyon, Mike

45
Lyon, Mike

46
Lyon, Mike

47
Lyon, Mike

48
Lyon, Mike

49
Lyon, Mike

50
Lyon, Mike

51
Lyon, Mike

52
Lyon, Mike

53
Lyon, Mike

54
Kristensen, Tom

55
Shima, Tamami

56
Shima, Tamami

57
Binnie, Paul

58
Binnie, Paul

59
Kristensen, Tom

60
Kristensen, Tom

61
Kristensen, Tom

62
Binnie, Paul

63
Kristensen, Tom

64
Kristensen, Tom

65
Kristensen, Tom

66
Kristensen, Tom

67
Kristensen, Tom

68
Kristensen, Tom

69
Kristensen, Tom

70
Binnie, Paul

71
Binnie, Paul

72
Kristensen, Tom

73
Binnie, Paul

74
Homma, Rie

75
Homma, Rie

76
Homma, Rie

77
Homma, Rie

78
Homma, Rie

79
Homma, Rie

80
Homma, Rie

81
Homma, Rie

82
Homma, Rie

83
Homma, Rie

84
Homma, Rie

85
Asano, Yuichi

86
Asano, Yuichi

87
Asano, Yuichi

88
Asano, Yuichi

89
Kristensen, Tom

90
Johnson, Lois

91
Johnson, Lois

92
Johnson, Lois

93
Johnson, Lois

94
Johnson, Lois

95
Binnie, Paul

96
Kristensen, Tom

97
Kitaoka, Fumio

98
Binnie, Paul

99
Binnie, Paul

100
Kristensen, Tom

101
Kristensen, Tom

102
Kristensen, Tom

103
Nara, Enami

104
Nara, Enami

105
Nara, Enami

106
Binnie, Paul

107
Kristensen, Tom

108
Kristensen, Tom

109
Kristensen, Tom

110
Kristensen, Tom

111
Koga, Nobuyoshi

112
Koga, Nobuyoshi

113
Koga, Nobuyoshi

114
Koga, Nobuyoshi

115
Koga, Nobuyoshi

116
Binnie, Paul

117
Homma, Rie

118
Kristensen, Tom

119
Kristensen, Tom

120
Koga, Nobuyoshi

121
Koga, Nobuyoshi

122
Asano, Yuichi

123
Asano, Yuichi

124
Kristensen, Tom

125
Kristensen, Tom

126
Binnie, Paul

127
Binnie, Paul

128
Kristensen, Tom

129
Binnie, Paul

130
Nakano, Yoichi

131
Kristensen, Tom

132
Kristensen, Tom

133
Kristensen, Tom

134
Binnie, Paul

135
Binnie, Paul

136
Binnie, Paul

137
Binnie, Paul

138
Binnie, Paul

139
Binnie, Paul

140
Kristensen, Tom

141
Kristensen, Tom

142
Binnie, Paul

143
Kristensen, Tom

144
Koga, Nobuyoshi

145
Koga, Nobuyoshi

146
Koga, Nobuyoshi

147
Koga, Nobuyoshi

148
Binnie, Paul

149
Kristensen, Tom

150
Kristensen, Tom

151
Kristensen, Tom

152
Nara, Enami

153
Homma, Rie

154
Kristensen, Tom

155
Binnie, Paul

156
Binnie, Paul

157
Binnie, Paul

158
Binnie, Paul

159
Binnie, Paul

160
Kusaka, Satomi

161
Kristensen, Tom

162
Kristensen, Tom

163
Okamoto, Ryusei

164
Kristensen, Tom

165
Kitaoka, Fumio

166
Binnie, Paul

167
Asano, Yuichi

168
Asano, Yuichi

169
Ogawa, Tatsuhiko

170
Kristensen, Tom

171
Kristensen, Tom

172
Kristensen, Tom

173
Kristensen, Tom

174
Sekino, Jun'ichir˘

175
Miyata, Sabur˘

176
Kristensen, Tom

177
Kristensen, Tom

178
Kristensen, Tom

179
Kristensen, Tom

180
Kat˘, Yasu

181
Kristensen, Tom

182
Kristensen, Tom

183
Onchi, K˘shir˘

184
Kristensen, Tom

185
Kristensen, Tom

186
Binnie, Paul

187
Binnie, Paul

188
Binnie, Paul

189
Binnie, Paul

190
Kristensen, Tom

191
Kristensen, Tom

192
Kristensen, Tom

193
Kristensen, Tom

194
Kristensen, Tom

195
Kristensen, Tom

196
Kristensen, Tom

197
Binnie, Paul

198
Binnie, Paul

199
Kristensen, Tom

200
Binnie, Paul

201
Binnie, Paul

202
Binnie, Paul

203
Binnie, Paul

204
Kristensen, Tom

205
Suzuki, Atsuko

206
Binnie, Paul

207
Ueda, Gagyű (上田, 臥牛)

208
Binnie, Paul

209
Binnie, Paul

210
Binnie, Paul

211
Asano, Yuichi

212
Asano, Yuichi

213
Asano, Yuichi

214
Asano, Yuichi

215
Kristensen, Tom

216
Binnie, Paul

217
Kristensen, Tom

218
Kristensen, Tom

219
Id˘, Masao

220
Sait˘, Kimiko

221
Kristensen, Tom

222
Kuriyama, Shigeru

223
Ito, Takayoshi

224
Ito, Takayoshi

225
Kristensen, Tom

226
Kristensen, Tom

227
Kristensen, Tom

228
Homma, Yoichir˘

229
Hashimoto, Okiie

230
ďmoto, Yasushi

231
Id˘, Masao

232
Binnie, Paul

233
Binnie, Paul

234
Binnie, Paul

235
Binnie, Paul

236
Sakamoto, Isamu

237
Sakamoto, Isamu

238
Inatsugi, Junz˘

239
Fukami, Gashu

240
Fukami, Gashu

241
Fukami, Gashu

242
Fukami, Gashu

243
Fukami, Gashu

244
Shimizu, Masahiro

245
Sewai, Koichi

246
Sewai, Koichi

247
Sewai, Koichi

248
Fukami, Gashu

249
Fukami, Gashu

250
Sasajima, Kihei

251
Makino, Munenori

252
Iwasaki, Miwako

253
Ueda, Yoshifumi

254
Ueda, Yoshifumi

255
Ueda, Yoshifumi

256
Ueda, Yoshifumi

257
Ono, Tadashige

258
Kobayashi, Haruki 小林春規

259
Kawanishi Yűzabur˘

260
Watanabe, Yoichi

261
Sone, Kiyoharu

262
Sone, Kiyoharu

263
Sone, Kiyoharu

264
Sone, Kiyoharu

265
Fukami, Gashu

266
Fukami, Gashu

  Artists active in this period,
who can be found on this website:

Akiyama, Iwao
Asano, Yuichi
Azechi, Umetar˘
Binnie, Paul
Brayer, Sarah
Hagiwara, Hideo
Hashimoto, Okiie
Hiratsuka, Un'ichi
Homma, Rie
Id˘, Masao
Inagaki, Tomoo
Johnson, Lois
Kadowaki, Shun'ichi
Kasamatsu, Shir˘
Kitaoka, Fumio
Koga, Nobuyoshi
Kokei, Tsuruya
Konishi, Seiichir˘
Kristensen, Tom
Lyon, Mike
Maeda, Morikazu
Matsubara, Naoko
Miyata, Sabur˘
Mori, Yoshitoshi
Munakata, Shik˘
Nagase, Yoshi(r)o
Nakagawa, Isaku
Nakayama, Tadashi
Nara, Enami
Oda, Mayumi
Ono, Tadashige
Sait˘, Kiyoshi
Sasajima, Kihei
Sekino, Jun'ichir˘
Shima, Tamami
Tokuriki, Tomikichir˘
Watanabe, Sadao
Watanabe, Yuji
Yamaguchi, Susumu
Yamataka, Noboru
Yuasa, Hiroshi
Kat˘, Yasu
Funasaka, Yoshisuke
Kusaka, Satomi
Ogawa, Tatsuhiko
Hayashi, Waichi
Suzuki, Atsuko
Saito, Kaoru
Sone, Kiyoharu
Ueda, Gagyű (上田, 臥牛)
Sait˘, Kimiko
Ito, Takayoshi
Homma, Yoichir˘
Kawanishi Yűzabur˘
Ohtsu, Kazuyuki
Takahashi, Shin'ichi
Fukami, Gashu
Fukami, Gashu
Sewai, Koichi
Makino, Munenori
Ueda, Yoshifumi
Watanabe, Yoichi
Kobayashi, Haruki 小林春規
 
Prints by artist
Akiyama, Iwao  
Aoyama, Masaharu  
Asada, Benji  
Asahi, Masahide  
Asano, Takeji  
Asano, Yuichi  
Azechi, Umetar˘  
Binnie, Paul  
Dantsuka, Gyor˘   
Ebata, Yoshiichi  
Enami, Shir˘  
Fujiki, Kikumaro  
Fujimori, Shizuo  
Fukami, Gashu  
Fukazawa, Sakuichi  
Funasaka, Yoshisuke  
Funazaki, Kojir˘  
Hashimoto, Okiie  
Hayashi, Waichi  
Hiratsuka, Un'ichi  
Homma, Rie  
Homma, Yoichir˘  
Hori, Yoshiji (堀義二)  
Id˘, Masao  
Inagaki, Tomoo  
Inatsugi, Junz˘  
Ishii, Ry˘suke  
It˘, Kennosuke  
Ito, Takayoshi  
Iwasaki, Miwako  
Izumida Koji  
Johnson, Lois  
Kadowaki, Shun'ichi  
Kamei, T˘bei  
Katase, Kazuhiro  
Kat˘, Tetsunosuke  
Kat˘, Yasu  
Katsuhira, Tokushi  
Kawada, Kan  
Kawakami, Sumio  
Kawanishi, Hide  
Kawano, Sachi  
Kawasaki, Kyosen  
Kawashima, Tatsuo  
Kikuchi, Zenjir˘  
Kitaoka, Fumio  
Kitazawa, Shűji  
Kobayashi, Haruki 小林春規  
Kodama, Takamura  
Koga, Misao  
Koga, Nobuyoshi  
Koizumi, Kishio  
Konishi, Seiichir˘  
Kristensen, Tom  
Kume, K˘ichi  
Kuriyama, Shigeru  
Kusaka, Satomi  
Lyon, Mike  
Maeda, Masao  
Maeda, Morikazu  
Maeda, T˘shir˘  
Maekawa, Senpan  
Makino, Munenori  
Matsubara, Naoko  
Minami, Kunz˘   
Miyao, Shigeo  
Miyata, Sabur˘  
Mori, D˘shun  
Morita, Tsunetomo  
Moritani, Rikio  
Murayama, Kank˘  
Mut˘, Rokur˘  
Nakagawa, Isaku  
Nakanishi, Toshika  
Nakano, Yoichi  
Nakata, Kazuo  
Nakayama, Tadashi  
Nara, Enami  
Nemoto, Kagai  
Nishida, Tadashige  
Nitta, J˘  
Nunomura, Shin'ichi  
Oda, Kazuma  
Ogawa, Tatsuhiko  
Ohtsu, Kazuyuki  
Okamoto, Ryusei  
ďkubo, Yutaka  
ďmoto, Yasushi  
Onchi, K˘shir˘  
Ono, Tadashige  
Sait˘, Kimiko  
Sait˘, Kiyoshi  
Sakamoto, Isamu  
Sasajima, Kihei  
Sat˘, Ch˘zan 佐藤 朝山  
Sekino, Jun'ichir˘  
Sewai, Koichi  
Shiba, Hideo  
Shima, Tamami  
Shimizu, K˘ichi  
Shimizu, Masahiro  
Shimozawa, Kihachir˘  
Sone, Kiyoharu  
Suzuki, Atsuko  
Tagawa, Ken  
Takada, Kazuo  
Takagi, Shir˘  
Takahashi, Shin'ichi  
Takeda, Gentar˘  
Takeda, Shintar˘  
Tanaka, Kuniz˘   
Taninaka, Yasunori  
Tokuriki, Tomikichir˘  
Tsukamoto, Shigeru  
Tsukamoto, Tetsu  
Tsuruta, Gor˘  
Udawawa, Tamio  
Ueda, Gagyű (上田, 臥牛)  
Ueda, Yoshifumi  
Ueno, Makoto  
Unidentified  
Various  
Wakayama, Yasoji  
Watanabe, Yoichi   
Watanabe, Yuji  
Yamada, Akiyo  
Yamaguchi, Gen  
Yamaguchi, Susumu  
Yamataka, Noboru  
Yasui, S˘tar˘  
Yorozu, Tetsugor˘  
Yoshida, T˘shi  
Yuasa, Hiroshi  

v3