SosakuHanga.net  創作版画      
presented by Saru Gallery         


Periods
  1900-1910
  1910-1920
  1920-1930
  1930-1940
  1940-1950
  1950-1960
  1960-1970
  1970-present

More
  Home
  Essays
  References
  Contact us
  Conditions of Sale
  Gallery of Sold Prints

1970-present

Essay will be added soon

Prints made in this period:


1
Binnie, Paul

2
Binnie, Paul

3
Binnie, Paul

4
Binnie, Paul

5
Binnie, Paul

6
Binnie, Paul

7
Binnie, Paul

8
Binnie, Paul

9
Binnie, Paul

10
Binnie, Paul

11
Binnie, Paul

12
Binnie, Paul

13
Binnie, Paul

14
Binnie, Paul

15
Binnie, Paul

16
Binnie, Paul

17
Binnie, Paul

18
Binnie, Paul

19
Binnie, Paul

20
Binnie, Paul

21
Binnie, Paul

22
Binnie, Paul

23
Binnie, Paul

24
Binnie, Paul

25
Kristensen, Tom

26
Kristensen, Tom

27
Kristensen, Tom

28
Kristensen, Tom

29
Kristensen, Tom

30
Kristensen, Tom

31
Kristensen, Tom

32
Binnie, Paul

33
Binnie, Paul

34
Lyon, Mike

35
Lyon, Mike

36
Lyon, Mike

37
Lyon, Mike

38
Lyon, Mike

39
Lyon, Mike

40
Lyon, Mike

41
Lyon, Mike

42
Lyon, Mike

43
Lyon, Mike

44
Lyon, Mike

45
Lyon, Mike

46
Lyon, Mike

47
Lyon, Mike

48
Lyon, Mike

49
Lyon, Mike

50
Lyon, Mike

51
Lyon, Mike

52
Lyon, Mike

53
Lyon, Mike

54
Kristensen, Tom

55
Shima, Tamami

56
Shima, Tamami

57
Binnie, Paul

58
Binnie, Paul

59
Kristensen, Tom

60
Kristensen, Tom

61
Kristensen, Tom

62
Binnie, Paul

63
Kristensen, Tom

64
Kristensen, Tom

65
Kristensen, Tom

66
Kristensen, Tom

67
Kristensen, Tom

68
Kristensen, Tom

69
Kristensen, Tom

70
Binnie, Paul

71
Binnie, Paul

72
Kristensen, Tom

73
Binnie, Paul

74
Homma, Rie

75
Homma, Rie

76
Homma, Rie

77
Homma, Rie

78
Homma, Rie

79
Homma, Rie

80
Homma, Rie

81
Homma, Rie

82
Homma, Rie

83
Homma, Rie

84
Homma, Rie

85
Asano, Yuichi

86
Asano, Yuichi

87
Asano, Yuichi

88
Asano, Yuichi

89
Kristensen, Tom

90
Johnson, Lois

91
Johnson, Lois

92
Johnson, Lois

93
Johnson, Lois

94
Johnson, Lois

95
Binnie, Paul

96
Kristensen, Tom

97
Kitaoka, Fumio

98
Binnie, Paul

99
Binnie, Paul

100
Kristensen, Tom

101
Kristensen, Tom

102
Kristensen, Tom

103
Nara, Enami

104
Nara, Enami

105
Nara, Enami

106
Binnie, Paul

107
Kristensen, Tom

108
Kristensen, Tom

109
Kristensen, Tom

110
Kristensen, Tom

111
Koga, Nobuyoshi

112
Koga, Nobuyoshi

113
Koga, Nobuyoshi

114
Koga, Nobuyoshi

115
Koga, Nobuyoshi

116
Binnie, Paul

117
Homma, Rie

118
Kristensen, Tom

119
Kristensen, Tom

120
Koga, Nobuyoshi

121
Koga, Nobuyoshi

122
Asano, Yuichi

123
Asano, Yuichi

124
Kristensen, Tom

125
Kristensen, Tom

126
Binnie, Paul

127
Binnie, Paul

128
Kristensen, Tom

129
Binnie, Paul

130
Nakano, Yoichi

131
Kristensen, Tom

132
Kristensen, Tom

133
Kristensen, Tom

134
Binnie, Paul

135
Binnie, Paul

136
Binnie, Paul

137
Binnie, Paul

138
Binnie, Paul

139
Binnie, Paul

140
Kristensen, Tom

141
Kristensen, Tom

142
Binnie, Paul

143
Kristensen, Tom

144
Koga, Nobuyoshi

145
Koga, Nobuyoshi

146
Koga, Nobuyoshi

147
Koga, Nobuyoshi

148
Binnie, Paul

149
Kristensen, Tom

150
Kristensen, Tom

151
Kristensen, Tom

152
Nara, Enami

153
Homma, Rie

154
Kristensen, Tom

155
Binnie, Paul

156
Binnie, Paul

157
Binnie, Paul

158
Binnie, Paul

159
Binnie, Paul

160
Kristensen, Tom

161
Kristensen, Tom

162
Okamoto, Ryusei

163
Kristensen, Tom

164
Kitaoka, Fumio

165
Binnie, Paul

166
Asano, Yuichi

167
Asano, Yuichi

168
Ogawa, Tatsuhiko

169
Kristensen, Tom

170
Kristensen, Tom

171
Kristensen, Tom

172
Kristensen, Tom

173
Sekino, Jun'ichir˘

174
Miyata, Sabur˘

175
Kristensen, Tom

176
Kristensen, Tom

177
Kristensen, Tom

178
Kristensen, Tom

179
Kat˘, Yasu

180
Kristensen, Tom

181
Kristensen, Tom

182
Onchi, K˘shir˘

183
Kristensen, Tom

184
Kristensen, Tom

185
Binnie, Paul

186
Binnie, Paul

187
Binnie, Paul

188
Binnie, Paul

189
Kristensen, Tom

190
Kristensen, Tom

191
Kristensen, Tom

192
Kristensen, Tom

193
Kristensen, Tom

194
Kristensen, Tom

195
Kristensen, Tom

196
Binnie, Paul

197
Binnie, Paul

198
Kristensen, Tom

199
Binnie, Paul

200
Binnie, Paul

201
Binnie, Paul

202
Binnie, Paul

203
Kristensen, Tom

204
Suzuki, Atsuko

205
Binnie, Paul

206
Ueda, Gagyű (上田, 臥牛)

207
Binnie, Paul

208
Binnie, Paul

209
Binnie, Paul

210
Asano, Yuichi

211
Asano, Yuichi

212
Asano, Yuichi

213
Asano, Yuichi

214
Kristensen, Tom

215
Binnie, Paul

216
Kristensen, Tom

217
Kristensen, Tom

218
Id˘, Masao

219
Sait˘, Kimiko

220
Kristensen, Tom

221
Kuriyama, Shigeru

222
Ito, Takayoshi

223
Ito, Takayoshi

224
Kristensen, Tom

225
Kristensen, Tom

226
Kristensen, Tom

227
Homma, Yoichir˘

228
Hashimoto, Okiie

229
ďmoto, Yasushi

230
Id˘, Masao

231
Binnie, Paul

232
Binnie, Paul

233
Binnie, Paul

234
Binnie, Paul

235
Sakamoto, Isamu

236
Sakamoto, Isamu

237
Inatsugi, Junz˘

238
Fukami, Gashu

239
Fukami, Gashu

240
Fukami, Gashu

241
Fukami, Gashu

242
Fukami, Gashu

243
Shimizu, Masahiro

244
Sewai, Koichi

245
Sewai, Koichi

246
Sewai, Koichi

247
Fukami, Gashu

248
Fukami, Gashu

249
Sasajima, Kihei

250
Makino, Munenori

251
Iwasaki, Miwako

252
Ueda, Yoshifumi

253
Ueda, Yoshifumi

254
Ueda, Yoshifumi

255
Ueda, Yoshifumi

256
Ono, Tadashige

257
Kobayashi, Haruki 小林春規

258
Kawanishi Yűzabur˘

259
Watanabe, Yoichi

260
Sone, Kiyoharu

261
Sone, Kiyoharu

262
Sone, Kiyoharu

263
Sone, Kiyoharu

264
Fukami, Gashu

265
Fukami, Gashu

  Artists active in this period,
who can be found on this website:

Akiyama, Iwao
Asano, Yuichi
Azechi, Umetar˘
Binnie, Paul
Brayer, Sarah
Hagiwara, Hideo
Hashimoto, Okiie
Hiratsuka, Un'ichi
Homma, Rie
Id˘, Masao
Inagaki, Tomoo
Johnson, Lois
Kadowaki, Shun'ichi
Kasamatsu, Shir˘
Kitaoka, Fumio
Koga, Nobuyoshi
Kokei, Tsuruya
Konishi, Seiichir˘
Kristensen, Tom
Lyon, Mike
Maeda, Morikazu
Matsubara, Naoko
Miyata, Sabur˘
Mori, Yoshitoshi
Munakata, Shik˘
Nagase, Yoshi(r)o
Nakagawa, Isaku
Nakayama, Tadashi
Nara, Enami
Oda, Mayumi
Ono, Tadashige
Sait˘, Kiyoshi
Sasajima, Kihei
Sekino, Jun'ichir˘
Shima, Tamami
Tokuriki, Tomikichir˘
Watanabe, Sadao
Watanabe, Yuji
Yamaguchi, Susumu
Yamataka, Noboru
Kat˘, Yasu
Funasaka, Yoshisuke
Ogawa, Tatsuhiko
Hayashi, Waichi
Suzuki, Atsuko
Saito, Kaoru
Sone, Kiyoharu
Ueda, Gagyű (上田, 臥牛)
Sait˘, Kimiko
Ito, Takayoshi
Homma, Yoichir˘
Kawanishi Yűzabur˘
Ohtsu, Kazuyuki
Takahashi, Shin'ichi
Fukami, Gashu
Fukami, Gashu
Sewai, Koichi
Makino, Munenori
Ueda, Yoshifumi
Watanabe, Yoichi
Kobayashi, Haruki 小林春規
 
Prints by artist
Akiyama, Iwao  
Asada, Benji  
Asaga, Manjir˘  
Asahi, Masahide  
Asano, Takeji  
Asano, Yuichi  
Azechi, Umetar˘  
Binnie, Paul  
Dantsuka, Gyor˘   
Ebata, Yoshiichi  
Enami, Shir˘  
Fujiki, Kikumaro  
Fujimori, Shizuo  
Fukami, Gashu  
Fukazawa, Sakuichi  
Funasaka, Yoshisuke  
Funazaki, Kojir˘  
Hashimoto, Okiie  
Hayashi, Waichi  
Hiratsuka, Un'ichi  
Homma, Rie  
Homma, Yoichir˘  
Id˘, Masao  
Inagaki, Tomoo  
Inatsugi, Junz˘  
Ishii, Ry˘suke  
It˘, Kennosuke  
Ito, Takayoshi  
Iwasaki, Miwako  
Izumida Koji  
Johnson, Lois  
Kadowaki, Shun'ichi  
Kamei, T˘bei  
Katase, Kazuhiro  
Kat˘, Tetsunosuke  
Kat˘, Yasu  
Katsuhira, Tokushi  
Kawada, Kan  
Kawakami, Sumio  
Kawanishi, Hide  
Kawano, Sachi  
Kawasaki, Kyosen  
Kawashima, Tatsuo  
Kikuchi, Zenjir˘  
Kitaoka, Fumio  
Kitazawa, Shűji  
Kobayashi, Haruki 小林春規  
Kodama, Takamura  
Koga, Misao  
Koga, Nobuyoshi  
Koizumi, Kishio  
Konishi, Seiichir˘  
Kristensen, Tom  
Kume, K˘ichi  
Kuriyama, Shigeru  
Lyon, Mike  
Maeda, Masao  
Maeda, Morikazu  
Maeda, T˘shir˘  
Maekawa, Senpan  
Makino, Munenori  
Matsubara, Naoko  
Minami, Kunz˘   
Miyao, Shigeo  
Miyata, Sabur˘  
Mori, D˘shun  
Morita, Tsunetomo  
Moritani, Rikio  
Murayama, Kank˘  
Mut˘, Rokur˘  
Nakagawa, Isaku  
Nakanishi, Toshika  
Nakano, Yoichi  
Nakata, Kazuo  
Nakayama, Tadashi  
Nara, Enami  
Nemoto, Kagai  
Nishida, Tadashige  
Nitta, J˘  
Nunomura, Shin'ichi  
Oda, Kazuma  
Ogawa, Tatsuhiko  
Ohtsu, Kazuyuki  
Okamoto, Ryusei  
ďkubo, Yutaka  
ďmoto, Yasushi  
Onchi, K˘shir˘  
Ono, Tadashige  
Sait˘, Kimiko  
Sait˘, Kiyoshi  
Sakamoto, Isamu  
Sasajima, Kihei  
Sat˘, Ch˘zan 佐藤 朝山  
Sekino, Jun'ichir˘  
Sewai, Koichi  
Shiba, Hideo  
Shima, Tamami  
Shimizu, K˘ichi  
Shimizu, Masahiro  
Shimozawa, Kihachir˘  
Sone, Kiyoharu  
Suzuki, Atsuko  
Tagawa, Ken  
Takada, Kazuo  
Takagi, Shir˘  
Takahashi, Shin'ichi  
Takeda, Gentar˘  
Takeda, Shintar˘  
Tanaka, Kuniz˘   
Taninaka, Yasunori  
Tokuriki, Tomikichir˘  
Tsukamoto, Shigeru  
Tsukamoto, Tetsu  
Tsuruta, Gor˘  
Udawawa, Tamio  
Ueda, Gagyű (上田, 臥牛)  
Ueda, Yoshifumi  
Ueno, Makoto  
Unidentified  
Various  
Wakayama, Yasoji  
Watanabe, Yoichi   
Watanabe, Yuji  
Yamada, Akiyo  
Yamaguchi, Gen  
Yamaguchi, Susumu  
Yamataka, Noboru  
Yasui, S˘tar˘  
Yorozu, Tetsugor˘  
Yoshida, T˘shi  

v3