SosakuHanga.net  創作版画      
presented by Saru Gallery         


Periods
  1900-1910
  1910-1920
  1920-1930
  1930-1940
  1940-1950
  1950-1960
  1960-1970
  1970-present

More
  Home
  Essays
  References
  Contact us
  Conditions of Sale
  Gallery of Sold Prints

1970-present

Essay will be added soon

Prints made in this period:


1
Binnie, Paul

2
Binnie, Paul

3
Binnie, Paul

4
Binnie, Paul

5
Binnie, Paul

6
Binnie, Paul

7
Binnie, Paul

8
Binnie, Paul

9
Binnie, Paul

10
Binnie, Paul

11
Binnie, Paul

12
Binnie, Paul

13
Binnie, Paul

14
Binnie, Paul

15
Binnie, Paul

16
Binnie, Paul

17
Binnie, Paul

18
Binnie, Paul

19
Binnie, Paul

20
Binnie, Paul

21
Binnie, Paul

22
Binnie, Paul

23
Binnie, Paul

24
Binnie, Paul

25
Kristensen, Tom

26
Kristensen, Tom

27
Kristensen, Tom

28
Kristensen, Tom

29
Kristensen, Tom

30
Kristensen, Tom

31
Kristensen, Tom

32
Binnie, Paul

33
Binnie, Paul

34
Lyon, Mike

35
Lyon, Mike

36
Lyon, Mike

37
Lyon, Mike

38
Lyon, Mike

39
Lyon, Mike

40
Lyon, Mike

41
Lyon, Mike

42
Lyon, Mike

43
Lyon, Mike

44
Lyon, Mike

45
Lyon, Mike

46
Lyon, Mike

47
Lyon, Mike

48
Lyon, Mike

49
Lyon, Mike

50
Lyon, Mike

51
Lyon, Mike

52
Lyon, Mike

53
Lyon, Mike

54
Kristensen, Tom

55
Shima, Tamami

56
Shima, Tamami

57
Binnie, Paul

58
Binnie, Paul

59
Kristensen, Tom

60
Kristensen, Tom

61
Kristensen, Tom

62
Binnie, Paul

63
Kristensen, Tom

64
Kristensen, Tom

65
Kristensen, Tom

66
Kristensen, Tom

67
Kristensen, Tom

68
Kristensen, Tom

69
Kristensen, Tom

70
Binnie, Paul

71
Binnie, Paul

72
Kristensen, Tom

73
Binnie, Paul

74
Homma, Rie

75
Homma, Rie

76
Homma, Rie

77
Homma, Rie

78
Homma, Rie

79
Homma, Rie

80
Homma, Rie

81
Homma, Rie

82
Homma, Rie

83
Homma, Rie

84
Homma, Rie

85
Asano, Yuichi

86
Asano, Yuichi

87
Asano, Yuichi

88
Asano, Yuichi

89
Kristensen, Tom

90
Johnson, Lois

91
Johnson, Lois

92
Johnson, Lois

93
Johnson, Lois

94
Johnson, Lois

95
Binnie, Paul

96
Kristensen, Tom

97
Kitaoka, Fumio

98
Binnie, Paul

99
Binnie, Paul

100
Kristensen, Tom

101
Kristensen, Tom

102
Kristensen, Tom

103
Nara, Enami

104
Nara, Enami

105
Nara, Enami

106
Binnie, Paul

107
Kristensen, Tom

108
Kristensen, Tom

109
Kristensen, Tom

110
Kristensen, Tom

111
Koga, Nobuyoshi

112
Koga, Nobuyoshi

113
Koga, Nobuyoshi

114
Koga, Nobuyoshi

115
Koga, Nobuyoshi

116
Binnie, Paul

117
Homma, Rie

118
Kristensen, Tom

119
Kristensen, Tom

120
Koga, Nobuyoshi

121
Koga, Nobuyoshi

122
Asano, Yuichi

123
Asano, Yuichi

124
Kristensen, Tom

125
Kristensen, Tom

126
Binnie, Paul

127
Binnie, Paul

128
Kristensen, Tom

129
Binnie, Paul

130
Kristensen, Tom

131
Kristensen, Tom

132
Kristensen, Tom

133
Binnie, Paul

134
Binnie, Paul

135
Binnie, Paul

136
Binnie, Paul

137
Binnie, Paul

138
Binnie, Paul

139
Kristensen, Tom

140
Kristensen, Tom

141
Binnie, Paul

142
Kristensen, Tom

143
Koga, Nobuyoshi

144
Koga, Nobuyoshi

145
Koga, Nobuyoshi

146
Koga, Nobuyoshi

147
Binnie, Paul

148
Kristensen, Tom

149
Kristensen, Tom

150
Kristensen, Tom

151
Nara, Enami

152
Homma, Rie

153
Kristensen, Tom

154
Binnie, Paul

155
Binnie, Paul

156
Binnie, Paul

157
Binnie, Paul

158
Binnie, Paul

159
Kristensen, Tom

160
Kristensen, Tom

161
Okamoto, Ryusei

162
Kristensen, Tom

163
Kitaoka, Fumio

164
Binnie, Paul

165
Asano, Yuichi

166
Asano, Yuichi

167
Ogawa, Tatsuhiko

168
Kristensen, Tom

169
Kristensen, Tom

170
Kristensen, Tom

171
Kristensen, Tom

172
Miyata, Sabur˘

173
Kristensen, Tom

174
Kristensen, Tom

175
Kristensen, Tom

176
Kristensen, Tom

177
Kat˘, Yasu

178
Kristensen, Tom

179
Kristensen, Tom

180
Onchi, K˘shir˘

181
Kristensen, Tom

182
Kristensen, Tom

183
Binnie, Paul

184
Binnie, Paul

185
Binnie, Paul

186
Binnie, Paul

187
Kristensen, Tom

188
Kristensen, Tom

189
Kristensen, Tom

190
Kristensen, Tom

191
Kristensen, Tom

192
Kristensen, Tom

193
Kristensen, Tom

194
Binnie, Paul

195
Binnie, Paul

196
Kristensen, Tom

197
Binnie, Paul

198
Binnie, Paul

199
Binnie, Paul

200
Binnie, Paul

201
Kristensen, Tom

202
Binnie, Paul

203
Ueda, Gagyű (上田, 臥牛)

204
Binnie, Paul

205
Binnie, Paul

206
Binnie, Paul

207
Asano, Yuichi

208
Asano, Yuichi

209
Asano, Yuichi

210
Asano, Yuichi

211
Kristensen, Tom

212
Binnie, Paul

213
Kristensen, Tom

214
Kristensen, Tom

215
Id˘, Masao

216
Sait˘, Kimiko

217
Kristensen, Tom

218
Kuriyama, Shigeru

219
Ito, Takayoshi

220
Ito, Takayoshi

221
Kristensen, Tom

222
Kristensen, Tom

223
Kristensen, Tom

224
Homma, Yoichir˘

225
Hashimoto, Okiie

226
ďmoto, Yasushi

227
Id˘, Masao

228
Binnie, Paul

229
Binnie, Paul

230
Binnie, Paul

231
Binnie, Paul

232
Sakamoto, Isamu

233
Sakamoto, Isamu

234
Inatsugi, Junz˘

235
Fukami, Gashu

236
Fukami, Gashu

237
Fukami, Gashu

238
Fukami, Gashu

239
Fukami, Gashu

240
Shimizu, Masahiro

241
Sewai, Koichi

242
Sewai, Koichi

243
Sewai, Koichi

244
Fukami, Gashu

245
Fukami, Gashu

246
Sasajima, Kihei

247
Iwasaki, Miwako

248
Ueda, Yoshifumi

249
Ueda, Yoshifumi

250
Ueda, Yoshifumi

251
Ueda, Yoshifumi

252
Ono, Tadashige

253
Kobayashi, Haruki 小林春規

254
Kawanishi Yűzabur˘

255
Watanabe, Yoichi

256
Sone, Kiyoharu

257
Sone, Kiyoharu

258
Sone, Kiyoharu

259
Sone, Kiyoharu

260
Fukami, Gashu

261
Fukami, Gashu

  Artists active in this period,
who can be found on this website:

Akiyama, Iwao
Asano, Yuichi
Azechi, Umetar˘
Binnie, Paul
Brayer, Sarah
Hagiwara, Hideo
Hashimoto, Okiie
Hiratsuka, Un'ichi
Homma, Rie
Id˘, Masao
Inagaki, Tomoo
Johnson, Lois
Kadowaki, Shun'ichi
Kasamatsu, Shir˘
Kitaoka, Fumio
Koga, Nobuyoshi
Kokei, Tsuruya
Konishi, Seiichir˘
Kristensen, Tom
Lyon, Mike
Maeda, Morikazu
Matsubara, Naoko
Miyata, Sabur˘
Mori, Yoshitoshi
Munakata, Shik˘
Nagase, Yoshi(r)o
Nakagawa, Isaku
Nakayama, Tadashi
Nara, Enami
Oda, Mayumi
Ono, Tadashige
Sait˘, Kiyoshi
Sasajima, Kihei
Sekino, Jun'ichir˘
Shima, Tamami
Tokuriki, Tomikichir˘
Watanabe, Sadao
Watanabe, Yuji
Yamaguchi, Susumu
Yamataka, Noboru
Kat˘, Yasu
Funasaka, Yoshisuke
Ogawa, Tatsuhiko
Hayashi, Waichi
Suzuki, Atsuko
Saito, Kaoru
Sone, Kiyoharu
Ueda, Gagyű (上田, 臥牛)
Sait˘, Kimiko
Ito, Takayoshi
Homma, Yoichir˘
Kawanishi Yűzabur˘
Ohtsu, Kazuyuki
Takahashi, Shin'ichi
Fukami, Gashu
Fukami, Gashu
Sewai, Koichi
Ueda, Yoshifumi
Watanabe, Yoichi
Kobayashi, Haruki 小林春規
 
Prints by artist
Akiyama, Iwao  
Asada, Benji  
Asaga, Manjir˘  
Asahi, Masahide  
Asano, Takeji  
Asano, Yuichi  
Azechi, Umetar˘  
Binnie, Paul  
Dantsuka, Gyor˘   
Ebata, Yoshiichi  
Enami, Shir˘  
Fujimori, Shizuo  
Fukami, Gashu  
Funasaka, Yoshisuke  
Funazaki, Kojir˘  
Hagiwara, Hideo  
Hashimoto, Okiie  
Hayashi, Waichi  
Hiratsuka, Un'ichi  
Homma, Rie  
Homma, Yoichir˘  
Id˘, Masao  
Inagaki, Tomoo  
Inatsugi, Junz˘  
Ishii, Ry˘suke  
It˘, Kennosuke  
Ito, Takayoshi  
Iwasaki, Miwako  
Izumida Koji  
Johnson, Lois  
Kadowaki, Shun'ichi  
Kamei, T˘bei  
Katase, Kazuhiro  
Kat˘, Yasu  
Katsuhira, Tokushi  
Kawada, Kan  
Kawakami, Sumio  
Kawanishi, Hide  
Kawashima, Tatsuo  
Kitaoka, Fumio  
Kobayashi, Haruki 小林春規  
Kodama, Takamura  
Koga, Misao  
Koga, Nobuyoshi  
Koizumi, Kishio  
Konishi, Seiichir˘  
Kristensen, Tom  
Kume, K˘ichi  
Kuriyama, Shigeru  
Lyon, Mike  
Maeda, Masao  
Maeda, Morikazu  
Maeda, T˘shir˘  
Maekawa, Senpan  
Matsubara, Naoko  
Minami, Kunz˘   
Miyao, Shigeo  
Miyata, Sabur˘  
Mori, D˘shun  
Morita, Tsunetomo  
Murayama, Kank˘  
Nakagawa, Isaku  
Nakanishi, Toshika  
Nakata, Kazuo  
Nakayama, Tadashi  
Nara, Enami  
Nishida, Tadashige  
Nitta, J˘  
Nunomura, Shin'ichi  
Oda, Kazuma  
Ogawa, Tatsuhiko  
Ohtsu, Kazuyuki  
Okamoto, Ryusei  
ďkubo, Yutaka  
ďmoto, Yasushi  
Onchi, K˘shir˘  
Ono, Tadashige  
Sait˘, Kimiko  
Sait˘, Kiyoshi  
Sakamoto, Isamu  
Sasajima, Kihei  
Sat˘, Ch˘zan 佐藤 朝山  
Sekino, Jun'ichir˘  
Sewai, Koichi  
Shima, Tamami  
Shimizu, K˘ichi  
Shimizu, Masahiro  
Shimozawa, Kihachir˘  
Sone, Kiyoharu  
Suzuki, Atsuko  
Tagawa, Ken  
Takada, Kazuo  
Takagi, Shir˘  
Takahashi, Shin'ichi  
Takeda, Shintar˘  
Tanaka, Kuniz˘   
Taninaka, Yasunori  
Tokuriki, Tomikichir˘  
Tsukamoto, Shigeru  
Tsukamoto, Tetsu  
Tsuruta, Gor˘  
Ueda, Gagyű (上田, 臥牛)  
Ueda, Yoshifumi  
Ueno, Makoto  
Unidentified  
Various  
Watanabe, Yoichi   
Watanabe, Yuji  
Yamada, Akiyo  
Yamaguchi, Gen  
Yamaguchi, Susumu  
Yamataka, Noboru  
Yasui, S˘tar˘  
Yorozu, Tetsugor˘  
Yoshida, T˘shi  

v3